RAPZ
Gesellschaft mit beschränkter HaftungAdresse:
Przybylaka Straße 12
41-300 Dąbrowa Górnicza

UST-ID:
629-11-12-852

REGON:
273030943

KRS:

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

w Katowicach
nr 0000122489

Grundkapital:
3 614 500,00 zł

Bankkonto:
PEKAO S.A. o/Dąbrowa Górnicza

71 1240 4908 1111 0000 5356 4236


Tel: (32) 262 50 79
Fax: (32) 262 25 05
E-mail: rapz@rapz.com.pl

Zentrum für Berufsausbildung
Przybylaka Straße 12
(32) 262 50 79 w.34
Elżbieta Mierzwinska-Stenzel
e.mierzwinska@rapz.com.pl
szkolenia@rapz.com.pl

 

 

Marketing und Logistik Büro
Sobieskiego Straße 24
+48 32 295 78 65 ; +48 510 290 959
Karol Grzebinoga
k.grzebinoga@rapz.com.pl
marketing@rapz.com.pl


Produktions- und Dienstleistungsunter- nehmen
Sobieskiego Straße 24
+48 32 295 78 58 ; +48 508 292 011

Jarosław Jaśkiewicz
j.jaskiewicz@rapz.com.pl

 

 

 

 

Kontakt-Formular

Füllen Sie bitte alle Felder aus

-