Zertifikate

Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

Polska Izba Firm Szkoelniowych

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

Wojewódzki Urząd PracyCertyfikat ISO